4. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 1. Μονάδες Ψυχικής Υγείας
  1. Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.)
  2. Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων Γενικών Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Νοσοκομείων, Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Παιδοψυχιατρικά-Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
  3. Κινητές μονάδες ψυχικής υγείας
  4. Οικοτροφεία – Ξενώνες – Προστατευμένα Διαμερίσματα
  5. ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ
  6. ΚΟΙΣΠΕ
  7. Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές
 2. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ΥΑ Φ. // 2018 (ΥΑ Φ. 80100/50885/3033 ΦΕΚ Β 5987 2018
 3. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του (ΕΟΠΥΥ) ΥΑ ΕΑΛ//2018 (ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ Β 4898 2018
  1. Ειδικές θεραπείες ειδικής αγωγής
  2. Θεραπείες Ενηλίκων
  3. Οδοντιατρική Περίθαλψης
 4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΥΑ ΕΜΠ//2012 (ΥΑ ΕΜΠ5 ΦΕΚ Β 3054 2012)
 5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  1. ΚΕΠΑ
  2. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος ( αποφάσεις αποδοχής γνωματεύσεων των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών)