Θεματική Ενότητα: 3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ - ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ