Θεματική Ενότητα: 3.1 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα Αστικού Κώδικα)