Θεματική Ενότητα: 5.6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ