Θεματική Ενότητα: 2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΙΟΥ