Ν.4763 ΦΕΚ 254/Α/21.12.2020: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης…

Ν.4763 ΦΕΚ 254/Α/21.12.2020: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.)

Άρθρο 9: γ) η μέριμνα για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ., παρ.3. Οι Ε.Σ.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές

Άρθρο 11: παρ. 1. Η φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’ και Β’.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

Άρθρο 22: Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 34: παρ. 2. α) δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 35: 1. Σκοπός του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας είναι: α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, β) η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, γ) η περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Άρθρο 36: Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας 1.Στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας εγγράφονται α) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 2. Στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται: α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, β) Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα.

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – Ν.4763/2020 ΦΕΚ 254/Α/2020

 

Κοινοποίηση του άρθρου