Άρθρο 21: Υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης. Ν.3329/2005

Άρθρο 21: Υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης. Ν.3329/2005

Άρθρο 21: Στα προστατευόμενα εργαστήρια και στα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται υπηρεσίες εκμάθησης επαγγελματικών δεξιοτήτων με σκοπό την αυτονομία, την κοινωνική επανένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες. Το προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης προσλαμβάνεται στα πλαίσια συγκεκριμένων προγραμμάτων.

 

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΑΡΘΡΟ 21 ΝΟΜΟΣ 3329/2005

Κοινοποίηση του άρθρου