Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4415/2016: “Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.”

Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4415/2016: “Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.”

Παρ. 4) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση: αα) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, ββ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΑΡΘΡΟ 48 Ν. 4415/2016

Κοινοποίηση του άρθρου