Άρθρο 1598: Γνωστοποίηση του διορισμού

Άρθρο 1598: Γνωστοποίηση του διορισμού

Η απόφαση για το διορισμό του επιτρόπου, καταχωρίζεται σε ειδικό δημόσιο βιβλίο, που τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου και επιδίδεται στον επίτροπο και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία με την επιμέλεια του δικαστηρίου.

Κοινοποίηση του άρθρου