Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής ΑΜΕΑ Αθηνών (Απόφαση Δ.Σ. 1674/33/22-06-2016)

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής ΑΜΕΑ Αθηνών (Απόφαση Δ.Σ. 1674/33/22-06-2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 1: Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία λειτουργεί από το 1990 επί της οδού Λ. Γαλατσίου 19.

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 12: Η φοίτηση διαρκεί δυο σχολικά έτη (1.800 ώρες εκπαίδευσης) και είναι επιδοτούμενη.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1: τα προγράμματα της Σχολής απευθύνονται: Σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (με βάση την ισχύουσα γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ΙΚΑ ή απόφαση ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-58 ετών ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας και με παθήσεις όπως: Ελαφρά Νοητική υστέρηση, Ψυχικές παθήσεις.

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κοινοποίηση του άρθρου