Άρθρο 2: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) – Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216/30.9.2011)

Άρθρο 2: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) – Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216/30.9.2011)

Άρθρο 2: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΑΡΘΡΟ 2 Ν. 4019/2011

 

Κοινοποίηση του άρθρου