Ν. 4800/2021 ΦΕΚ 81/Α/21-5-2021: Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Ν. 4800/2021 ΦΕΚ 81/Α/21-5-2021: Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – Ν. 4800/2021 ΦΕΚ 81/Α/2021

Κοινοποίηση του άρθρου