ΑΡΘΡΑ 5 & 26 – Ν. 2434/1996 – ΦΕΚ 188/Α/20-8-1996: Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις.

ΑΡΘΡΑ 5 & 26 – Ν. 2434/1996 – ΦΕΚ 188/Α/20-8-1996: Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5: Σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης (καταργήθηκε)

Άρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΑΡΘΡΟ 5 Ν. 2434/1996

PDF – ΑΡΘΡΟ 26 Ν. 2434/1996

 

 

Κοινοποίηση του άρθρου