Ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220 Α’/20.9.2002: Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.

Ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220 Α’/20.9.2002: Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ρυθμίσεις για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – Ν.3051/2002 ΦΕΚ 220 Α’ 20-9-2002

Κοινοποίηση του άρθρου