Ν. 4921/2022/ΦΕΚ Α 75/18-4-2022 Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)

Ν. 4921/2022/ΦΕΚ Α 75/18-4-2022 Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 3 Μετονομασία ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 61 Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τροφείων ΚΔΗΦ

Άρθρο 65 Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας-τροποποίηση άρθρων 7 & 54  του Ν. 4837/2021

Άρθρο 67 Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – N. 4921 ΦΕΚ 75 Α 2022 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κοινοποίηση του άρθρου