ΠΔ 11 ΦΕΚ Α’ 17/27.1.2014: Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

ΠΔ 11 ΦΕΚ Α’ 17/27.1.2014: Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

Άρθρο 1: παρ. 2) Η σωματική ικανότητα: α. κρίνεται και προσδιορίζεται η βαρύτητα παθήσεων, γ. Κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές και τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 2: Κατηγορίες Σωματικής Ικανότητας: 5) Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).

Άρθρο 3: Πίνακες νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών: παρ. 5) Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών Απαλλαγών ανήκει η κρίση για ακαταλληλότητα για στράτευση.

Άρθρο 15: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ: ΣΕΛ 228, ΚΩΔΙΚΟΣ 347 ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ) κατηγορία σωματικής ικανότητας Ι/5.

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΠΔ 11 ΦΕΚ/Α/ 17/2014

Κοινοποίηση του άρθρου