Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’ 09-12-2016): Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’ 09-12-2016): Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ο Ν. 443/2016 περί προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και καταπολέμησης των διακρίσεων κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ80/2022 και αποτελεί πλέον μέρος του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – N.4443/2016 ΦΕΚ 232 Α’ 09/12/2016

 

Κοινοποίηση του άρθρου