Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’ 09-12-2016): Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’ 09-12-2016): Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω:

  • – φυλής
  • – χρώματος
  • – εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής
  • – γενεαλογικών καταβολών
  • – θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων
  • – αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης
  • – ηλικίας
  • – οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης
  • – σεξουαλικού προσανατολισμού
  • – ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου

 

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – N.4443/2016 ΦΕΚ 232 Α’ 09/12/2016

 

Κοινοποίηση του άρθρου