ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Δώδεκα (12) καταρτιζόμενοι με ψυχικές ασθένειες (θα καταταγούν με αύξουσα ταξινόμηση στον πίνακα Δ με βάση την αξιολόγηση ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής).

  1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης – εξήντα (60) θέσεις: · ΠΗΛΟΠΛΆΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΆ ΚΕΡΆΜΙΚΆ (14 θέσεις) · ΠΗΛΟΠΛΆΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΆ ΚΕΡΆΜΙΚΆ – ΦΆΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ (10 θέσεις) · ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΠΙΠΛΆ ΚΟΥΖΙΝΆΣ (14 θέσεις) · ΔΕΡΜΆΤΙΝΩΝ ΤΣΆΝΤΩΝ ΚΆΙ ΜΙΚΡΆ ΆΞΕΣΟΥΆΡ (10 θέσεις) · ΕΙΚΟΝΩΝ ΆΓΙΟΓΡΆΦΙΆΣ (12 θέσεις) Για αποφοίτους λυκείου – σαράντα (40) θέσεις: · ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΆΝΟΓΡΆΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (15 θέσεις) · ΣΧΕΔΙΆΣΜΟΣ ΚΆΙ ΚΆΤΆΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (15 θέσεις) · ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΦΆΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ (10 θέσεις) Για αποφοίτους λυκείου – είκοσι (20) θέσεις: · ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΆ ΤΗΛΕΚΆΤΆΡΤΙΣΗΣ (Άπευθύνεται σε άτομα με κινητικά προβλήματα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με λοιπές οργανικές παθήσεις που διαμένουν εκτός Αττικής).

Προσοχή: α) Ειδικά για τους υποψηφίους με Ψυχική Αναπηρία και τους υποψηφίους με δευτερογενή ψυχική αναπηρία, απαραίτητη είναι η προσκόμιση του παραπεμπτικού σημειώματος θεράποντος ιατρού.

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – προσκληση εισαγωγης σπουδαστων 2023-2024

 

 

Κοινοποίηση του άρθρου