Άρθρο 1512: Σε περίπτωση διαφωνίας

Άρθρο 1512: Σε περίπτωση διαφωνίας

Σε περίπτωση διαφωνίας Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 6 ΝΟΜΟΣ 4800/2021 με ισχύ την 21/05/2021

Κοινοποίηση του άρθρου