Άρθρο 25: Σκοπός ΟΑΕΔ Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013

Άρθρο 25: Σκοπός ΟΑΕΔ Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013

Άρθρο 25: Σκοπός Ο . Α . Ε . Δ .

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΑΡΘΡΟ 25 ΣΚΟΠΟΣ Ο.Α.Ε.Δ.

Κοινοποίηση του άρθρου