Άρθρο 8 Ν. 3699/2008: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 8 Ν. 3699/2008: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 8

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

1β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

1γ) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΑΡΘΡΟ 8 Ν. 3699/2008

 

 

Κοινοποίηση του άρθρου