ΥΑ 5954/2014/ ΦΕΚ 1807/2-7-2014: Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

ΥΑ 5954/2014/ ΦΕΚ 1807/2-7-2014: Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Άρθρο 1: Σκοπός η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Άρθρο 3: Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΥΑ 5954/2014 ΦΕΚ 1807/2014

Κοινοποίηση του άρθρου