ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ “ΔικαίωμΑ”