3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ – ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ