3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

null
H ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Ποια η έννοια της δικαστικής συμπαράστασης και ποιος ο σκοπός της; Πώς τίθεται ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση; κ.α.
Παρουσίαση
null
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Ο θεσμός της επιτροπείας ανηλίκων αποβλέπει, όπως και η γονική μέριμνα, στην προστασία των προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων του ανηλίκου.
Παρουσίαση