Θεματικές ενότητες Νομικής Βάσης

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΙΟΥ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με το Συνήγορο του Πολίτη - Παιδιού των ατόμων με αυτισμό

2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΙΟΥ

3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με τη Δικαστική Συμπαράσταση & Επιτροπεία Ανηλίκου των ατόμων με αυτισμό

3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

4. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με τις Υπηρεσίες Υγείας προς τα άτομα με αυτισμό

4. ΥΓΕΙΑ

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με την Κοινωνική Πρόνοια & τα Επιδόματα των ατόμων με αυτισμό

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με την Ασφάλιση των ατόμων με αυτισμό

6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

7. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με τα Ειδικά Προνόμια των ατόμων με αυτισμό

7. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με την Εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

9. ΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με την Εργασία / Απασχόληση των ατόμων με αυτισμό

9. ΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

10. ΔΟΜΕΣ

Περιλαμβάνονται άρθρα, νόμοι & πληροφορίες σχετικά με τις Δομές που αφορούν άτομα με αυτισμό

10. ΔΟΜΕΣ

11. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με τη Στρατολογία των ατόμων με αυτισμό

11. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

12. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Περιλαμβάνονται άρθρα & νόμοι σχετικά με τον Εθελοντισμό προς άτομα με αυτισμό

12. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ