dikaioma-main-pic

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο “ΔικαίωμΑ” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας.

ΣΤΟΧΟΙ

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και δημιουργία διαδικτυακής βάσης με στόχο να έχουν όλοι πρόσβαση στη γνώση, για να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Έργο: ΔικαίωμΑ - Διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αυτά

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά τους.

 

Οι φορείς σε συνεργασία με τις οικογένειες θα πρέπει να ηγηθούν στην προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καταρρίπτοντας μύθους και εστιάζοντας στα δικαιώματα των ατόμων με ΔΑΦ, όπως αυτά κατοχυρώνονται σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις αλλά και στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, οι οποίες όμως συχνά είναι αποσπασματικές. Η πληθώρα διάσπαρτων νόμων και κανονιστικών διατάξεων δυσκολεύει την διεκδίκηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με ΔΑΦ.

dikaioma-project

Το έργο επιδιώκει να συμβάλει στη λύση, δημιουργώντας μία εύχρηστη Διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με ΔΑΦ, η οποία θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη σε ένα σύνολο συνδεδεμένων χρηστών εμπλεκόμενων μερών.

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται τουλάχιστον κατ’ έτος ή σε σημαντικές μεταβολές του θεσμικού πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας.

 

Η δημιουργία της διαδικτυακής νομικής βάσης θα πλαισιωθεί από:

  • Δράσεις ενημέρωσης δημόσιων λειτουργών οι οποίοι διαχειρίζονται θέματα δικαιωμάτων ατόμων με ΔΑΦ (Κέντρα Κοινότητας και κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων)
  • Δράσεις παρουσίασης της πλατφόρμας συνδυαζόμενες με δράσεις ευαισθητοποίησης επάνω σε θέματα δικαιωμάτων Πανελλήνια
  • Δράσεις ενημέρωσης ατόμων με ΔΑΦ με υψηλό νοητικό δυναμικό ώστε να κατανοήσουν τα δικαιώματα τους και να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοσυνηγορίας αξιοποιώντας το περιεχόμενο της βάσης.

ACTIVE CITIZENS FUND

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Δείτε περισσότερα στο: www.activecitizensfund.gr

active citizens fund

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο: www.eeagrants.org  & www.eeagrants.gr

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία.

 

Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

 

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

 

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα στο: www.bodossaki.gr

bodossaki
solidarity now

SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα.

 

Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

 

Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες:

α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας,

β)Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας,

γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας.

 

Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ. Δείτε περισσότερα στο: www.solidaritynow.org

syntomos-odigos-paroxis-dikaiwmatwn