7. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την παρ. 1. του άρθρου 107 του Ν. 4961/2022/ΦΕΚ Α 146/27-7-2022 δημιουργείται Μητρώο Παροχών Αναπηρίας. Στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας καταγράφονται οι διευκολύνσεις, τα ωφελήματα και οι παροχές που δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη λήψη τους. Σύμφωνα με την παρ. 2. η συμπλήρωση του Μητρώου Παροχών Αναπηρίας γίνεται από τους δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία.

 

 

1. Μεταφορές

 

– Δελτία Δωρεάν Μετακίνησης / Μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο (Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΠ 253/30-12-2022)

 

Μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Στα Άτομα με Αναπηρίες (με κριτήρια υπηκοότητας) που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) (Α παρ. 1).

 

Δωρεάν μετακίνηση σε αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ των Νομών

Στα Άτομα με Αναπηρίες (με κριτήρια υπηκοότητας) παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση το ανώτατο ετήσιο συνολικό δηλωθέν εισόδημα να είναι ατομικό (23.000€)  ή οικογενειακό (29.000€) δηλαδή με ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Α παρ. 2).

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ. (Α παρ. 2β)

 

Δωρεάν μετακίνηση των συνοδών ΑμεΑ

Σύμφωνα με Β παρ. 2γ οι δικαιούχοι προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.  Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

Χορήγηση δελτίων μετακίνησης

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για διευρυμένο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του έτους (για το 2023 μέχρι 31/10/2023).

 

– Μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, Έκπτωση σε δρομολόγια ΟΣΕ

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. παρέχει στα άτομα με αναπηρία έκπτωση 50% στις συνολικές τιμές των εισιτηρίων, με την επίδειξη του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ.

Ομοίως, έκπτωση 50% στις συνολικές τιμές των εισιτηρίων χορηγείται στους συνοδούς ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι διαθέτουν Δελτίο Μετακίνησης συνοδού ΑμεΑ.

 

– Μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, Έκπτωση σε ακτοπλοϊκά πλοία (Εγκύκλιος 3324.1/01/13)

Δικαιούνται έκπτωση  50 % (ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως, σύμφωνα με το εδάφιο 4.:

Α)   ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕ.Π.Α. ή ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ)

Β) ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΟ ΑΥΤΙΣΜΟ

 

– Δελτία Στάθμευσης (άρθρο 1, παρ.4 του ΠΔ 241/2005)

Είναι εφικτή η παραλαβή Δελτίου Στάθμευσης από ΑμεΑ, των οποίων η πάθηση τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988 δηλαδή όσοι πάσχουν από αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 515/7.1.2015 και 53915/2727/09.09.2020 παρ. 1 είναι δυνατή η παραλαβή Δελτίου Στάθμευσης από ΑμεΑ, που  δεν έχουν στην κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο, αλλά το συγκεκριμένο όχημα οδηγείται αποκλειστικά από γονέα ή τέκνο, είτε τον ή την σύζυγο, και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν το ΑμεΑ επιβαίνει του οχήματος.

 

– Ατομική θέση στάθμευσης ΑμεΑ (Ν.2696/99, ΦΕΚ 57/Α/1999)

Δικαιούνται όσων οι παθήσεις ανήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, δηλαδή όσοι πάσχουν από αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας.

Εφόσον χορηγηθεί το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ (βλ. ανωτέρω) υποβάλλεται αίτηση χορήγησης ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, είτε  για τον τόπο  κατοικίας, είτε για τον τόπο εργασίας.

Η χρήση χώρων στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμου με αναπηρία, προβλέπεται στο εδάφιο ιη της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/99, ΦΕΚ 57/Α/1999).

 

– Απαλλαγές υποχρέωσης καταβολής τελών διοδίων

Σύμφωνα με την ΥΑ Δ16//2007_ΦΕΚ_Β_1142_2007 τα αυτοκίνητα που δικαιούνται απαλλαγή από την καταβολή τελών διοδίων πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΟΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α”). Σύμφωνα με το ΠΔ 241/2005 δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται: α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998) δηλ είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

Επίσης σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ της ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με  ΑΠ ΛΕ/ΟΛ/01/07/09/69568/11-3-1021 παρότι στις Συμβάσεις Παραχώρησης των Αυτοκινητοδρόμων τα οχήματα των Ατόμων με Αναπηρία δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών, οι περισσότερες από τις εταιρείες Παραχώρησης, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης επιτρέπουν στους δικαιούχους Δελτίων Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία την ατελή διέλευση από τους σταθμούς διοδίων αρμοδιότητάς τους, με διαδικασία η οποία έγκειται στη διακριτική τους ευχέρεια, με σκοπό την αποφυγή φαινομένων καταστρατήγησης από οχήματα μη δικαιούχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 17 του Ν. 4388/2016 εκδίδεται μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Υπηρεσία Οδικών Τελών ενιαία κάρτα για τη διέλευση των Ατόμων με Αναπηρία από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής διαχείρισης Οδικών Υποδομών. Η ενιαία κάρτα, μετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ταχυδρομικά προς τους δικαιούχους. Ο δικαιούχος επιβαίνει στο όχημα κατά τη διέλευση με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ δεν επιβαίνει ο δικαιούχος στο όχημα, η μετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η μετακίνηση θεωρείται ότι γίνεται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, καθώς και το επιβαλλόμενο πρόστιμο, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της κατ’ εξαίρεση διέλευσης.

 

 

2. Φορολογία

 

– Μείωση φόρου (Ν.4172/2013)

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1118/26-5-2021 της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2226/Β/27-5-2021) και τα άρθρα 11 & 17 του Ν.4172/2013, οι γονείς ατόμων με αυτισμό δικαιούνται μείωση φόρου 200 ευρώ (άρθρο 17α) εφόσον το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% (Για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας 67% γίνονται δεκτές, εκτός από τις γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις υγειονομικές επιτροπές της Α.Σ.Υ.Ε., της Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας και της Α.Υ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος) και εφόσον ως ενήλικας είναι άγαμο, διαζευγμένο ή σε χηρεία (άρθρο 11 παρ. 1γ). Δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη τα τέκνα ΑμεΑ, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ (άρθρο 11 παρ. 2). Δεν θεωρούνται εισόδημα: α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος (άρθρο 11 παρ. 3).

 

– Απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, καθώς και των εισοδημάτων των περιπτώσεων δ’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ τα οποία εξομοιώνονται φορολογικά με μισθό.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης Α.1118/26-5-2021 της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2226/Β/27-5-2021) προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, καθώς και των εισοδημάτων των περιπτώσεων δ’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ τα οποία εξομοιώνονται φορολογικά με μισθό, σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) με γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α., τις ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών πριν την 1-9-2011  (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΚΕΠΑ) και της Α.Σ.Υ.Ε., της Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας και της Α.Υ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος).

 

– Απαλλαγή /μείωση δημοτικών φόρων ή τελών (Ν.3463/2006)

Σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) άρθρο 202 παρ. 3 (ΦΕΚ 114 Α΄), με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τα άτομα με αναπηρίες. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής χωρίς να προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.

 

– Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας αυτ/του

Σύμφωνα με απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.490/1976 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1798/1988 – άρθρο 16 (& συμπληρώθηκε από το Ν.4538/2018 άρθρο 29) δικαιούνται απαλλαγής από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας όσοι πάσχουν από αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας.

Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.

 

3. Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΚΟ

 

– Κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας/ΔΕΗ

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών. Με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ ως εξής:

Α. Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι δικαιούνται Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). (Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΚΕΑ περιλαμβάνονται στην  ΚΥΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10/ ΦΕΚ 128/Β/24-1-2017).

Β. Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται νοικοκυριά με βάση τα μέλη από τα οποία αποτελούνται σε συνδυασμό με αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα εκάστοτε εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

 

– Κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρόχων Ύδρευσης

Κάθε πάροχος υιοθετεί κριτήρια ένταξης των ευπαθών ομάδων στο ΚΟΤ, όπως πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας, εισοδηματικά κριτήρια, ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

 

4. Πρόγραμμα εξοικονομώ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Αθήνα, Αύγουστος 2021

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η Σειρά Κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά και αναγράφονται στον πίνακα «Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων» με κωδικό για τα ΑμεΑ K6 και ποσόστωση 7%.

 

 

5. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης η οποία ενσωματώνεται στην Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού για τη διαμονή (από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις) δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας. Το πρόγραμμα που διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, καταρτίζεται σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ (ΟΑΕΔ /Α.Π.: 30268/09.06.2021/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2021)  που εκδίδεται κάθε χρόνο.

  • Το δικαιούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι/-ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ που σύμφωνα με τον Ν. 4921/2022 μετονομάσθηκε σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιλογή γίνεται με μοριοδότηση. Μόνο οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι ΑμεΑ μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.
  • Ωφελούμενοι/-ες του προγράμματος είναι και ένας συνοδός για κάθε ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Ποσό Συμμετοχής δικαιούχων:

Υφίσταται ποσό ιδιωτικής συμμετοχής για τα καταλύματα από τους δικαιούχους.

Ισχύει μηδενική συμμετοχή στα εισιτήρια για ακτοπλοϊκή μετακίνηση για δικαιούχους/ωφελούμενα μέλη ΑμεΑ.

 

6. Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 

 

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) Κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών (https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2021)

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.43000/28744/3768/14-05-21 (ΑΔΑ:6Ι7Δ46ΜΤΛΚ-ΧΝΡ) & το https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2021 πολλά ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα καλύπτουν πλήρως τη φιλοξενία παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για 15 ημέρες. Το κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο ακολουθεί δική του διαδικασία σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν στη δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε κατασκηνώσεις. Δικαιούχοι είναι τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6-16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον Φορέα.

 

  • ΟΑΕΔ Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις (ΟΑΕΔ/ΑΠ.22233/23.04.2021/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Πραγματοποιείται επιδότηση των δικαιούχων που θα επιλεγούν κατόπιν μοριοδότησης για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση διάρκειας έως 15 συνεχόμενων ημερών. Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων αποτελούν  ο αριθμός  ημερών ασφάλισης και εισοδηματικά κριτήρια. Ωφελούμενα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εντάσσονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων/ασκούντων την επιμέλειά τους, εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελούμενων παιδιών της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

 

  • ΠΟΣΓΚΑμεΑ Κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ

(Δ12α/ΓΠ/2021 ΦΕΚ 3070/Β/12-7-2021)

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των κατασκηνωτών με Αναπηρίες υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.), η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού και την κάλυψη των δαπανών τους. Η επιλογή  γίνεται κατά προτεραιότητα ως ακολούθως: 1. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που διαβιούν σε κλειστές δομές περίθαλψης και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.). 2. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που προέρχονται από Οργανωμένους Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία και μετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω αυτών. 3. Ανεξάρτητοι/ες – μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία. Η κατανομή των κατασκηνωτών γίνεται σε κατασκηνωτικούς χώρους όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο διαμονής τους, διάρκειας 9 διανυκτερεύσεων.

 

7. Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο υπαίθριο εμπόριο

Η αρμόδια αρχή χορηγεί τις άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου επαγγελματιών πωλητών σε άνεργα άτομα: αα) με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, αβ) γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.

 

8. Προτεραιότητα εξυπηρέτησης από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα / θέσης (καθίσματα) για αποκλειστική χρήση από άτομα με αναπηρία (ενδεικτικώς σε μμμ, χώρους αναμονής και συναθροίσεων)

Σύμφωνα με τη παρ. 1 του  Άρθρου 20 « Γενική χρήση της Κάρτας Αναπηρίας» της ΚΥΑ 16996/2023, η Κάρτα Αναπηρίας γίνεται υποχρεωτικώς αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ως μέσο απόδειξης των αναγραφόμενων σε αυτήν δεδομένων ταυτοποίησης και αναπηρίας. Σύμφωνα με την παρ.2. όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, οφείλουν να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τους κατόχους Κάρτας Αναπηρίας σε διαδικασίες που απαιτούν φυσική παρουσία και να τους παρέχουν κάθε διευκόλυνση που απαιτείται για την εξυπηρέτησή τους και ιδίως κάθε διευκόλυνση που καλύπτει τυχόν έλλειμμα προσβασιμότητας του χώρου ή της διαδικασίας. Επίσης σύμφωνα με την παρ.  3. οι κάτοχοι της Κάρτας Αναπηρίας και τα εμποδιζόμενα άτομα χρησιμοποιούν κατά αποκλειστικότητα τις θέσεις (καθίσματα) που προορίζονται για άτομα με αναπηρία και ενδεικτικώς σε μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους αναμονής και συναθροίσεων.

Κατά το Άρθρο 21 με την χρήση της Κάρτας Αναπηρίας σε χώρους Πολιτισμού παρέχεται υπό προϋποθέσεις ελεύθερη είσοδο ή μειωμένο τίμημα εισόδου σε άτομα με αναπηρία και συνοδό τους.

Σύμφωνα με την  Εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4391/17-2-1997 περί διοικητικών διευκολύνσεων για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες oι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υποχρεούνται να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα, τα άτομα με αναπηρία και να φροντίζουν για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Υπηρεσίες, με διευκόλυνση της σύνταξης της αίτησης τους, ανάληψη εσωτερικής διακίνησης της υπόθεσής τους, άμεση έκδοση πιστοποιητικών, δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών.

 

9. Άλλα Νομοθετήματα

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες Ν.4797/2021 (ΥΑ 74617 ΕΞ ΦΕΚ Β 2670/2021)

Προβλέπεται η κατά προτεραιότητα επιχορήγηση για θεομηνίες επιχειρήσεων ατόμων ή συγγενών ατόμων με ΔΑΦ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%

καθώς και επιπλέον εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862 (ΦΕΚ Β’ 1699/16.05.2019)

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΥΑ 17143_2023_  για την άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών που έχουν πληγεί οι κατοικίες τους από τις πρόσφατες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, θα χορηγηθούν ενισχύσεις μέσω της πλατφόρμας https://arogi.gov.gr/. Συγκεκριμένα θα χορηγηθούν τα παρακάτω: (α) Ενίσχυση για απλές επισκευαστικές εργασίες ή και την αντικατάσταση της οικοσκευής, η οποία θα κυμαίνεται μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία, (β) Ενίσχυση για τις πρώτες βιοτικές ανάγκες, η οποία θα ανέρχεται στα εξακόσια (600) ευρώ για κύρια κατοικία που έχει πληγεί. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα ισχύσουν και για δευτερεύουσες κατοικίες, περιοριζόμενες στο 50% των ποσών που καταβάλλονται για τις κύριες κατοικίες. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862?2019  θα καταβληθεί, σε συνεργασία με τους Δήμους, (α) προσαύξηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία, σε νοικοκυριά που έχει πληγεί η κύρια κατοικία τους  και (β) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ, σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.