12. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ