Θεματική Ενότητα: 6.1.c. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ