δελτιο τυπου

Δελτίο Τύπου

«ΔικαίωμΑ» ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τις οικογένειες των ατόμων με Αυτισμό και τους δημόσιους λειτουργούς, πανελλαδικά, που υλοποιείται από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow

 

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από την 1η Απριλίου έχει υπογραφεί η σύμβαση ενός σπουδαίου έργου. Ο Σύλλογος ήταν μία από τις 45 οργανώσεις που επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση για την Πρόσκληση ενδιαφέροντος «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

 

Το έργο «ΔικαίωμΑ» : Διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αυτά”, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας.

 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκατ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

 

Το έργο «ΔικαίωμΑ» προέκυψε από την ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στα δικαιώματα των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Η πληθώρα διάσπαρτων νόμων και κανονιστικών διατάξεων δυσκολεύει τη διεκδίκηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με ΔΑΦ, όχι μόνο τις οικογένειές τους αλλά και τους δημόσιους λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην εξυπηρέτησή τους.

 

Ο φορέας μας επιδιώκει να συμβάλει στη λύση, δημιουργώντας μία εύχρηστη διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με ΔΑΦ, η οποία θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη σε ένα σύνολο συνδεδεμένων χρηστών εμπλεκομένων μερών.

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες σχετικές ιστοσελίδες και τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται τουλάχιστον κατ’ έτος ή σε σημαντικές μεταβολές του θεσμικού πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας.

 

Η δημιουργία της διαδικτυακής βάσης θα πλαισιωθεί από :

  • Δράσεις παρουσίασης και ενημέρωσης οικογενειών, ατόμων με ΔΑΦ (Άσπεργκερ) και δημοσίων λειτουργών οι οποίοι διαχειρίζονται θέματα δικαιωμάτων ατόμων με ΔΑΦ
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού

 

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία.

Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την

προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν

προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Το SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα.

Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες:

α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας,

β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας,

γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας.

 

Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.

 

Λεζάντα φωτ.: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων Δ. Δεληγιάννης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας Εριφύλη Καλογεροπούλου και το μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου  Ελένη Δημητρίου