11. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών Απαλλαγών ανήκει και η έκδοση γνωματεύσεων, αναφορικά με την ανικανότητα ή μη για εργασία, των παραπεμπόμενων σε αυτές, από τα στρατολογικά γραφεία, ιδιωτών, για τη μεταφορά οπλιτών στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, καθώς και η κρίση για ακαταλληλότητα για στράτευση των ατόμων αυτών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο προς στράτευση όριο ηλικίας, όπως αυτό καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο περί Στρατολογίας.

 

PDF – Προεδρικό Διάταγμα 11

 

PDF – ΦΕΚ 588

 

PDF – ΦΕΚ 1360