ΚΥΑ 33862 (ΦΕΚ Β’ 1699/16.05.2019) Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

ΚΥΑ 33862 (ΦΕΚ Β’ 1699/16.05.2019) Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών

αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση

ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών

 

άρθρο 1 παρ 2. Εγκρίνεται επιπλέον της εφάπαξ χορήγησης επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:

 

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου: -Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

 

β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου:

 

βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή

 

ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΚΥΑ 33862_ 2019

 

 

Κοινοποίηση του άρθρου