Άρθρο 1597: Διορισμός υπό όρους

Άρθρο 1597: Διορισμός υπό όρους

Το δικαστήριο μπορεί, εκτιμώντας το συμφέρον του ανηλίκου, να επιφυλαχθεί, όταν διορίσει επίτροπο, να τον αντικαταστήσει για την περίπτωση που θα συνέβαινε ή δεν θα συνέβαινε ένα συγκεκριμένο γεγονός.

Κοινοποίηση του άρθρου