Ν. 3421 ΦΕΚ Α’ 302/13.12.2005 – Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3421 ΦΕΚ Α’ 302/13.12.2005 – Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 11: Κρίση της ικανότητας για στράτευση πριν από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Άρθρο 13: Απαλλαγή από τη στράτευση α)Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.

Άρθρο 32: Υγειονομική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών: παρ.1) κατηγορίες σωματικής ικανότητας ε) Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), παρ.4) η ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας γίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων και από τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

Άρθρο 34: Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων: παρ. 2) χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίαση των παραπεμπομένων, εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας δεν επιτρέπουν τη μετακίνησή τους στην έδρα των επιτροπών.

Άρθρο 37: Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, για λόγους υγείας: παρ. 1&2)  Για την υγειονομική εξέταση της σωματικής ικανότητας αρμόδιες κατά περίπτωση είναι α. Η υγειονομική επιτροπή του φρουραρχείου, παρ. 4) ή με βάση έκθεση του ιατρού που μετέχει ως μέλος, κατόπιν μετάβασής του στον τόπο διαμονής του ασθενή, εφόσον ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει για εξέταση.

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – Ν. 3421 ΦΕΚ /Α/ 302/2005 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κοινοποίηση του άρθρου