Άρθρο 2 Ν. 1667_1986_ ΦΕΚ Α΄196_6.12.1986 Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 2 Ν. 1667_1986_ ΦΕΚ Α΄196_6.12.1986 Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

Παρ. 1. Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικοι εφ` όσον δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – Άρθρο 2 Ν.1667/1986/ Φεκ Α 196/6-12-1986

Κοινοποίηση του άρθρου