Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης /ΔΥΠΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης /ΔΥΠΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

  1. Τμήματα Κατάρτισης που λειτουργούν στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης: Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ με ειδικότητες: Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλουργικού, Πληροφορικής, για συνολικά έως τριάντα δύο (32) σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά τέσσερα (4) έτη. Β) ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια Ταπητουργίας – Υφαντικής, Ξυλοτεχνίας, Εργοτεχνίας, Κοπτικής- Ραπτικής και Γεωτεχνικού, για συνολικά έως οκτώ (8) σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά πέντε (5) έτη.
  2. Αναγκαίες Προϋποθέσεις για την Εισαγωγή των Υποψηφίων Σπουδαστών: 1. Ηλικία 15 έως 26 ετών. 2. Διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωματεύσεις αξιολογήσεις από δημόσιους φορείς. 3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, δικαίωμα φοίτησης στα προγράμματα του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, έχουν σπουδαστές με. · Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας

 

Κατεβάστε το συνημμένο εδώ:

PDF – ΔΥΠΑ ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοινοποίηση του άρθρου