Αριθμ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/ΦΕΚ B 2553 – 27.06.2019 Τροποποίηση της Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/ 10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β’) (επίδομα)

Αριθμ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/ΦΕΚ B 2553 – 27.06.2019 Τροποποίηση της Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/ 10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β’) (επίδομα)

Άρθρο 1: Στο πρόγραμμα εντάσσονται: άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%).

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση, όπως αποτυπώνονται στην υπό στοιχεία Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 2553), που λαμβάνουν ορφανική σύνταξη λόγω θανάτου γονέα δικαιούνται το προνοιακό επίδομα Σοβαρής και Βαριάς Νοητικής Υστέρησης ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης ή της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 965), όπως έχει τροποποιηθεί”.

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF- Δ12α_Φ.29_Γ.Π.7032_142_2019 _ΦΕΚ Β _2553

Κοινοποίηση του άρθρου